Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Warunki uczestnictwa w szkoleniu Progress Project

 

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Progress Project podpisanej karty zgłoszeniowej faksem na nr 22 460 46 04 lub wypełnienie karty on-line. 
  2. Otrzymanie przez Progress Project karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Progress Project a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
  3. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Progress Project wypełnionej karty zgłoszeniowej Zamawiający otrzyma drogą e-mail potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranej usługi. Na co najmniej cztery dni robocze przed odbyciem się szkolenia Zamawiający otrzyma oficjalne potwierdzenie uczestnictwa/rezerwacji noclegów (zgodnie z zamówieniem). 
  4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem spotkania. Niewpłacenie nie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. 
  5. W terminie 7 dni po terminie szkolenia Progress Project wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT. 
  6. Bezkosztowa anulacja zamówienia może nastąpić nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem spotkania w formie pisemnej - organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaconej kwoty. Po upływie tego terminu Zamawiający zobowiązuje się pokryć 50% wartości zamówienia. Nieodwołanie zgłoszenia, niewzięcie udziału w spotkaniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Zamiast zgłoszonej osoby uczestniczyć może inny pracownik firmy. 
  7. Progress Project zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 
  8. W przypadku odwołania spotkania przez Progress Project, organizator zobowiązuje się zwrócić pełną wpłaconą przez Zamawiającego kwotę. 
  9. W cenę szkolenia nie są wliczone noclegi. Organizator może zgodnie z zamówieniem Zamawiającego zakupić noclegi i refakturować je dodając do ceny zakupu zgodnie z ustawą 8% VAT.

 

 
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google