Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Team coaching

To proces ukierunkowany na wsparcie zespołów i grup pracowników w dokonywaniu zmian w sposób najbardziej zbliżony do ich potrzeb i oczekiwań oraz na pomoc w osiąganiu zakładanego poziomu efektywności pracy zespołowej. Jest to proces wzmacniania grup w realizacji jej celów, oraz doskonalenia kompetencji w obszarach, przez nich wybranych.
Podział team coachingu ze względu na rodzaj problemu:
  • Team coaching interwencyjny – może mieć miejsce w sytuacji, gdy dany zespół napotyka na wewnętrzne przeszkody w realizacji powierzonych zadań. Mogą to być trudności w komunikacji, konflikty, nieporozumienia itp. W takiej sytuacji coach pomaga przezwyciężyć napięcia lub konflikty oraz usprawnić komunikację i integrację zespołu. 
  • Team coaching rozwojowy – jest potrzebny, gdy zespół działa sprawnie ale w dalszym ciągu chce zwiększyć swoją skuteczność oraz siłę działania. Może to być związane z nowymi wyzwaniami stojącymi przed zespołem, częściową zmianą składu osobowego bądź ze zmianą uwarunkowań zewnętrznych.
Najczęstszą formą pracy w team coachingu jest towarzyszenie coacha podczas codziennej pracy zespołu. Możliwe jest również zorganizowanie oddzielnego spotkania, na którym będą wszyscy członkowie zespołu i omówienie bieżących problemów i zagadnień. Rolą team coacha jest wsparcie zespołu, uświadamianie zachodzących procesów, pokazywanie odmiennych perspektyw zachowania i postrzegania. Team coach nie daje gotowych recept i przepisów na sukces, a zmiany dokonane przez zespół to efekt ich samodzielnej pracy, nadzorowanej przez coacha.
 
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google