Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Psychometrica

Miło nam poinformować, że podjęliśmy współpracę z 

 

Poniżej przedstawiamy szczegóły przedsięwzięcia – aby poznać warunki współpracy – zapraszamy do kontaktu.

Założenia projektu

 • Psychometrica to zestaw testów psychometrycznych diagnozujących cechy osobowości, postawy i predyspozycje,
 • jest dostępna online, generuje bogaty i szczegółowy raport natychmiast po zakończeniu badania testowego,
 • została stworzona przez specjalistów-psychometrów, spełnia najwyższe standardy jakości,
 • Psychometrica była tworzona od podstaw na potrzeby biznesu, firm i organizacji, odpowiada na ich aktualne zapotrzebowania,
 • rekrutacja, selekcja, ocena mocnych stron i obszarów rozwojowych, coaching, wspieranie rozwoju,
 • poradnictwo zawodowe, sesje indywidualne, narzędzie dla psychologa – praktyka.
Kryteria psychometryczne:
 
Psychometrica składa się z testów rygorystycznie spełniających kryteria psychometryczne. Testy są:
 • rzetelne,
 • trafne,
 • wystandaryzowane,
 • obiektywne,
 • znormalizowane.
Testy zostały stworzone w polskich realiach społecznych i biznesowych, nie są adaptacjami.
 
 
 można znaleźć:

 

Przykładowe nazwy skal

 • Aktywność w Radzeniu Sobie Ze Stresem
 • Sumienność
 • Motywacja Osiągnięć
 • Skala Kłamstwa (Aprobaty Społecznej)
 • Zachowania Etyczne w pracy (skłonność do zachowań kontrproduktywnych)
 • Surgencja 
 • Ugodowość
 • Wytrzymałość
 • Stabilność emocjonalna

Przykładowe moduły (określone,zdefiniowane zestawy testów):

 • Uniwersalny moduł rekrutacyjny
 • Preferowany styl przywództwa
 • Analiza Kontaktów Społecznych i Komunikacji
 • Przedstawiciel handlowy-diagnoza relacji z klientem
 • Możliwości intelektualne i kreatywność
 • Radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi
 • Styl obsługi klienta

 

 

Rodzaje raportów:

 

Raport dla badanego – rozdziały:

 • ogólny opis wyniku,
 • życie zawodowe/praca,
 • uczenie się i myślenie, kwestie poznawcze,
 • stres i radzenie sobie ze stresem,
 • funkcjonowanie społeczne,
 • podsumowanie: mocne i słabe strony.

Raport dla pracodawcy – rozdziały

 • skuteczna komunikacja z pracownikiem,
 • predyspozycje - w jakich zadaniach może szczególnie
 • dobrze dawać sobie radę, a w jakich będzie słabszy?
 • motywacja - co może go motywować, a co zniechęcać do pracy?
 • funkcjonowanie w grupie i relacje z innymi.
 

Jak odróżnić test psychometryczny od „psychotestu”?

 

TEST PSYCHOLOGICZNY

 • ma autora, znana jest jego rzetelność,
 • znana jest trafność i sposoby jej pomiaru,
 • opis grup badawczych,
 • bazuje na teorii psychologicznej, ma bibliografię,
 • wykorzystuje jasne i określone standardy weryfikacji.

 

PSYCHOTEST

 • autor nieznany,
 • brak danych o rzetelności,
 • brak danych o trafności,
 • grupy badawcze nieznane
 • nieznane podstawy naukowe,
 • nieznane metody weryfikacji.
Podstawowe, przykładowe etapy konstrukcji skal
 • przegląd literatury przedmiotu,
 • analizy badań i zagadnień pokrewnych,
 • oceny pozycji przez sędziów kompetentnych
 • analiza rzetelności pozycji, analiza mocy dyskryminacyjnych, współczynnik alfa Cronbacha, współczynnik stabilności,
 • analizy normalności rozkładów wyników,
 • analiza wrażliwości skal na aprobatę społeczną,
 • ocena trafności skal: analizy czynnikowe ortogonalne i nieortogonalne, macierz wielu cech-wielu metod, analizy korelacji z innymi testami, analizy różnic międzygrupowych, analizy struktury wewnętrznej testu,
 • normalizowanie skal w polskich warunkach i na polskich próbach,
 • do analiz psychometrycznych wykorzystano próbę liczącą ponad dwa tysiące osób.
Autorzy testów: 
 • dr Michał Chruszczewski,
 • Paulina Drągowska,
 • Adam Gnych,
 • Karol Gnych,
 • Katarzyna Ludka,
 • Rafał Tomkowiak.

Testy zostały stworzone w polskich realiach społecznych i biznesowych, nie są adaptacjami. Twórcy systemu Psychometrica są psychologami organizacji i praktykami biznesu, absolwentami specjalizacji psychometria stosowana (jedyna w Polsce – Uniwersytet Warszawski). Twórcy testu pracowali pod stałą superwizją doktora Michała Chruszczewskiego, kierownika wspomnianej specjalizacji. 

 

Pobierz dokument w formacie PDF

 

Kontakt:

e-mail: biuro@progressproject.pl

Tel.: 22 460 46 00

 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google