Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Regulamin

1. Serwis Przelewy24 jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. Wszystkie konta bankowe serwisu Przelewy24 są kontami tej spółki. Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy kierować pod wymienione telefony i adresy.

2. Serwis Przelewy24 ("serwis") jest internetowym serwisem usługowym, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Serwis udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania płatności, przyjmuje płatności Klientów na swoje konta, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto Sprzedawcy.

3. Każda płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer transakcji oraz hasło nadawane przez serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.

4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych spółki DialCom24 jest dedykowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru transakcji spółka DialCom24 nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki.

5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje 15 minut czasu. W tym okresie serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia serwis informuje Klienta i sklep Sprzedawcy o poprawnym wykonaniu płatności.

6. Jeśli serwis Przelewy24 przez 15 minut nie otrzyma potwierdzenia wykonania płatności, informuje Klienta o przekroczonym okresie oczekiwania na potwierdzenie, a do sklepu Sprzedawcy zostanie przekazana informacja o błędnej płatności.

7. Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają:

a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego - serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24

b) dla płatności przelewem - bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.

8. Przedpłaty

a) Klient może zapłacić w serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer transakcji i hasło wskazywane na stronie płatności serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne konto serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty - numer transakcji.

b) Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas klient może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka nie powstanie w serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia płatności w serwisie, transakcję tę należy reklamować personelowi serwisu.

c) Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w terminie do 3 dni roboczych.

d) Przedpłata może być użyta przez Klienta do realizacji płatności tylko wówczas, jeśli kwota przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru transakcji i hasła tej przedpłaty.

e) Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata

f) Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Sprzedawcy, bez konieczności ingerencji Klienta, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Sprzedawcą a Serwisem.

g) Przedpłata klienta nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Klient może wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty.

h) Koszt zwrotu przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku przedpłaty wykonanej przez Klienta pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Klienta, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku przedpłaty wykonanej przez Klienta kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.

9. Wykonując płatność przelewem bankowym z wykorzystaniem aplikacji BankBrowser, Klient uruchamia w trybie natychmiastowym realizację swojego zlecenia. Dlatego Klient akceptuje i oświadcza, że dokonany przelew jest ostateczny i wiążący. Odwołanie lub zmiana tego przelewu przez Klienta bez wiedzy spółki DialCom24 będzie traktowana jako próba świadomego wyłudzenia Towaru (Usługi) bez zamiaru zapłaty i zgłaszana organom ścigania, a Klient za takie działanie ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem spółki Dialcom24 lub jej Sprzedawców.

10. Serwis Przelewy24 nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.

11. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu płatności Klientów poprzez konta serwisu nie upoważnia Klientów do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach serwisu.

12. Reklamacje transakcji przyjmowane są w formie pisemnej na e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail KLIENTA, numer Transakcji, kwotę Transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Transakcji oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność KLIENTA (w przypadku płatności kartą płatniczą - nazwa karty).
Po 90 dniach od daty powstania transakcji (przedpłaty) personel serwisu Przelewy24 ma prawo odmówić rozpatrywania reklamacji do tej transakcji.

13. Klientem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności cywilno-prawnych, lub podmiot gospodarczy lub firma posiadająca osobowość prawną.

14. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez DialCom24 sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest DialCom24.
Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia transakcji w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłączenie serwis Przelewy24.

 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google