Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Masz pytania? Zadzwoń!
570 003 200

Jakie szkolenia, kursy, uprawnienia są teraz potrzebne w Twojej firmie?

Zorganizujemy je dla Ciebie z dotacji KFS.


 


ZACHĘCAMY DO KONTAKTU WSZYSTKIE FIRMY CHCĄCE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA DLA SWOICH PRACOWNIKÓW

 

Zdobądź dofinansowanie na kształcenie pracowników i dostosuj ich kompetencje do wymagań dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy przełoży się na pozycję Twojej firmy.

Od 2016 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  • wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników do 30 roku życia, których koszty poniesione na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne są w części refundowane ze środków Funduszu Pracy.
Jaki jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania wynosi:

  • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
  • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kwota jaką można przeznaczyć na osobę to około 11800 zł. (kwota zwolniona z podatku VAT).

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

  

Ważne: Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

W związku z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów, oferujemy Państwu kompleksową pomoc w zakresie pozyskiwania dotacji na projekty szkoleniowe. Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z dofinansowań, Nasi wykwalifikowani eksperci pomogą w przygotowaniu projektu, zdobyciu dotacji oraz jego realizacji. Zapraszamy do kontaktu!

Więcej informacji:

  • Joanna Jaworska - (22) 460 46 09
 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google