Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Team Coaching jako skuteczne narzędzie wspierające podejmowanie wyzwań i osiąganie celów zespołowych

 

Istotę coachingu zespołowego można wyrazić w następujących słowach: „Przenieść się z tego miejsca w którym jesteśmy teraz – do tego w którym pragniemy być”. Dla każdego lidera uzyskanie widocznego progresu w rozwoju jego zespołu jest bez wątpienia najważniejszym zadaniem. Kluczowe pytanie coachingowe więc brzmi: Jak twórczo wykorzystać potencjał zespołu, aby zwiększyć jego efektywność i odnieść sukces?

 

Dla kogo?

Team coaching jest szczególnie dedykowany zespołom i ich liderom, którzy chcą rozwijać się, podejmować nowe wyzwania i skutecznie osiągać wyznaczone cele.

Team Coaching jest coraz częściej stosowanym narzędziem rozwojowym, które może skutecznie wspierać zespoły i grupy pracowników w dokonywaniu zmian oraz pomagać im w osiąganiu zakładanego poziomu efektywności pracy zespołowej. Jego głównym przeznaczeniem jest wzmacnianie zespołów i grup w realizacji ich wyznaczonych celów oraz doskonalenia kompetencji w obszarach, przez nich wybranych.

Metoda Team Coachingu oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu pomiędzy członkami zespołu/grupy a Team Coachem. Rolą Team Coacha jest raczej umiejętne towarzyszenie zespołowi poprzez odkrywanie i uświadamianie mu silnych stron i zachodzących procesów, dawanie informacji zwrotnej, pokazywanie odmiennych perspektyw i kierunku rozwoju, a nie dawanie gotowych recept i rozwiązań.

Team coaching może być przeprowadzany w trakcie codziennej pracy zespołu (spotkania, zebrania, praca projektowa), bądź w trakcie oddzielnych spotkań całego zespołu.

 

Rodzaje Team Coachingu

 

Podział ze względu na rodzaj klienta:

 

 • BUSINESS TEAM COACHING – dla zespołów składających się z kierowników, specjalistów oraz innych pracowników,

 • EXECUTIVE TEAM COACHING - dla zespołów składających się z menedżerów najwyższego szczebla,

 • LIVE TEAM COACHING – dla zespołów nie związanych z działalnością biznesową (np. sportowych, artystycznych, NGOS).

 

Podział ze względu na rodzaj problemu:

 

 • TEAM COACHING INTERWENCYJNY - może mieć miejsce wtedy, kiedy w sprzyjającej sytuacji wewnątrz organizacji dla działania danego zespołu, napotyka on na własne, wewnętrzne przeszkody w realizacji powierzonych zadań. Mogą to być trudności w komunikacji, konflikty interpersonalne, nieporozumienia, spadek motywacji do pracy w zespole, konflikty interesów, itp. W takiej sytuacji profesjonalne wsparcie osoby spoza organizacji (Team Coacha) może okazać się najlepszym rozwiązaniem.

 • TEAM COACHING ROZWOJOWY - jest niezbędny, kiedy sprawnie działający zespół pragnie w dalszym ciągu zwiększać swoją siłę działania i skuteczność, aby w konsekwencji przekształcić się w High Performing Team (Zespół Wysokiej Skuteczności). Potrzeba takiego działania rozwojowego może być związana ze zmianą uwarunkowań zewnętrznych, częściową zmianą składu osobowego lub też nowymi wyzwaniami stojącymi przed zespołem.

 

Korzyści i zalety Team Coachingu:

 

 • nie ma potrzeby przerywania pracy zespołu (coaching „on the job”),

 • członkowie zespołu mają możliwość uczenia się w czasie pracy, a zdobyte umiejętności są weryfikowane natychmiast,

 • możliwość oddziaływania na cały zespół pracowników równocześnie,

 • Team Coaching wspiera też w pewnym stopniu indywidualny rozwój pracowników,

 • dzięki wzajemnej informacji zwrotnej następuje szybki wgląd i uświadomienie sobie silnych stron i obszarów do rozwoju, zarówno zespołu jak i jednostki,

 • występuje efekt synergii w procesie uczenia się i rozwoju zespołu,

 • możliwość spojrzenia na pracę zespołu z zupełnie innej perspektywy (dzięki obserwacjom coacha),

 • następuje eliminacja inwazyjnych metod działania w zespole (radzenie, nakazy, manipulowanie, nadmierna kontrola), które utrudniają lub uniemożliwiają rozwój zespołu.

 

"Talentem wygrywa się mecze - inteligencją i pracą zespołową mistrzostwa"
Michael Jordan

 

 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google