Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Akademia sprzedaży i obsługi klienta

 

Idea Projektu:

Projekt ma postać programu rozwojowego dedykowanego pracownikom, zajmującym się obsługą i sprzedażą dla Klienta indywidualnego i biznesowego.

Program przewiduje sukcesywną realizację szkoleń dla grupy maksymalnie 12-osobowej, których kolejna realizacja skutkować będzie pełnym przygotowaniem uczestników do prowadzenia sprzedaży i obsługi Klienta na każdym poziomie zaawansowania oraz dalszego zarządzania relacją z Klientem tak, aby maksymalizować ich efekty i uzyskiwane profity.

Cel projektu:

Dostarczenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu psychologii sprzedaży oraz budowania postaw przywódczych w prowadzonych procesach sprzedażowych i obsługowych, zarówno z klientami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi.

Program projektu:

Program podzielony został na trzy etapy – bazy, posiadające swój wyodrębniony charakter i wzrastający wraz z czasem ich realizacji poziom zaawansowania. Ideą podziału było wyraźne określenie punktu startowego, wraz z analizą dzisiejszych umiejętności uczestników, oraz wyznaczenie wyraźnej drogi rozwoju ich umiejętności sprzedażowych:

 

PIERWSZA BAZA

Rozumiem Ciebie, rozumiem siebie

W trakcie realizacji zajęć zaliczanych do tej Bazy analizujemy i diagnozujemy „umiejętności psychologiczne i społeczne” uczestników projektu pod kątem radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących
w kontakcie z klientem, wewnętrznym i zewnętrznym, rozwoju umiejętności komunikacyjnych oraz diagnozujemy obszary wymagające rozwoju i intensywnego treningu w kontekście procesu sprzedaży.

Zajęcia przewidziane programem:

Spotkanie superwizyjne (1 dzień)

Uczestnicy wezmą udział w mini scenkach symulujących sytuacje: przyjmowania krytyki i pochwał, radzenia sobie z kontaktem z autorytetem formalnym, ustaleniem priorytetów pod presją czasu, skuteczną komunikacją, mających na celu sprawdzenie ich dzisiejszych umiejętności psychologicznych i psychospołecznych, nawyków, zachowań rutynowych oraz obszarów niekompetencji. W trakcie tego dnia, niejako przy okazji, uczestnicy wypełnią testy psychologiczne, pozwalające na późniejsze dopasowanie programów kolejnych szkoleń do ich poziomu wiedzy i umiejętności - będą to: BEZPŁATNY dostęp dla każdego uczestnika szkolenia, do profesjonalnego TESTU ONLINE, na stronie www.platformatestow.pl, diagnozującego Indywidualny Styl Komunikacji. Proponowane narzędzie psychometryczne:

  

BEZPŁATNY dostęp dla każdego uczestnika szkolenia, do profesjonalnego TESTU ONLINE, na stronie www.platformatestow.pl, Bateria Rozwoju Osobistego. Proponowane narzędzie psychometryczne:

  

Uczestnicy tuż po rozwiązaniu testu otrzymują RAPORT na temat własnych mocnych i wymagających rozwoju stron. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny feedback, pozwalający mu określić swoje mocne i wymagające intensywnego rozwoju obszary kompetencji i umiejętności.

Profesjonalna Obsługa Klienta– szkolenie (2 dni)

Uczestnicy, znając już swoje mocne i wymagające rozwoju obszary kompetencji osobistych, uczestniczą
w szkoleniu które postawi ich w szeregu sytuacji trudnych i konfliktowych oraz zagrażających poczuciu własnej wartości w procesie obsługi klienta. Celem szkolenia będzie wypracowanie i wzmocnienie indywidualnych technik i sposobów radzenia sobie w zagrażających sytuacjach.

Autoprezentacja– szkolenie (3 dni)

Intensywny i wymagający trening w trakcie, którego uczestnicy będą nagrywani na kamerę VIDEO. Szczegółowa analiza zapisu, dotyczyć będzie oceny: jak wypadam w oczach innych w moim przekonaniu, i jaki faktycznie jest odbiór mojej osoby, czy komunikuje się w sposób jasny i zrozumiały, jak moja osoba jest postrzegana przez innych w sytuacjach trudnych, jak reaguję werbalnie i niewerbalnie (tricki i zachowania nawykowe) w sytuacjach stresujących.


 

DRUGA BAZA

Mam wpływ na siebie

Programy szkoleń wchodzące w zakres tej bazy to programy zawierające bardzo mocne techniki psychologiczne, pozwalające na wpływanie na samego siebie i umożliwiające zarządzanie własną komunikacją, przekonaniami na temat pełnionej funkcji w organizacji, samej organizacji, oraz współpracowników i przełożonych dające uczestnikom bardzo skuteczne narzędzia do kierowania własnymi przekonaniami, emocjami oraz wartościami.

Zajęcia przewidziane programem:

Podstawowe techniki sprzedaży– szkolenie (2dni)

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi technikami sprzedaży, stosowanymi przez PH w relacjach B2B.

Perswazyjne warsztaty sprzedażowo-negocjacyjne – szkolenie (2 dni)

Uczestnicy poznają bardzo skuteczne metody wpływania na drugą osobę w procesie sprzedaży oraz zapoznają się z najczęściej stosowanym trickami i technikami stosowanymi przez pracowników Działów Zakupów.

Inteligencja Emocjonalna IE – szkolenie (2 dni)

Uczestnicy skupiają się na sytuacjach które są dla nich psychologicznie trudne w trakcie procesu sprzedaży i poznają sposoby i techniki radzenia sobie z nimi. Rozwijają umiejętność „wczuwania” się w emocje drugiej strony.

 

DRUGA BAZA

Mam wpływ na otoczenie

W trakcie realizacji zajęć zaliczanych do trzeciej bazy rozwijamy umiejętności psychologiczne niezbędne do satysfakcjonującego funkcjonowania z najbliższym otoczeniem: współpracownikami, przełożonymi, oraz rozpoczynamy proces świadomego wpływania na własne emocje i pożądane kreowanie własnego wizerunku i wizerunku organizacji w oczach klientów zewnętrznych.

Zajęcia przewidziane programem:

Zaawansowane techniki sprzedaży – moduł I – szkolenie (2 dni)

Intensywny i wymagający trening w trakcie, którego uczestnicy wezmą udział w rozgrywaniu szeregu scenek sprzedażowych i zapoznają się z jedną z najskuteczniejszych typologii klientów, oraz poznają metody wywierania wpływu na każdego z nich.

Zaawansowane techniki sprzedaży – moduł II – szkolenie (2 dni)

Uczestnicy skupiają się ponownie na sytuacjach sprzedażowych i trudnych sytuacjach w sprzedaży. Zapoznają się z technikami NLP (Programowanie Neurolingwistyczne), które z powodzeniem są wykorzystywane przez sprzedawców dużych korporacji w kraju.

Zmiana postaw handlowca – szkolenie (2 dni)

Uczestnicy poznają bardzo skuteczne metody wpływania na samego siebie: własną komunikację, emocje, przekonania, wartości, postrzegania siebie i innych. Uczestnicy zapoznają się z zaawansowanymi techniki psychologii poznawczej i NLP.

Negocjacje w biznesie – szkolenie (2 dni)

Uczestnicy szkolenia uczą się jak przygotować się i przeprowadzić negocjacje rozpoznać i nazwać własne zachowania podczas negocjacji Uczą się otwierać, elastycznie i skutecznie prowadzić oraz domykać negocjacje. Poznają style, strategie i techniki prowadzenia negocjacji oraz uczą się definiować rolę negocjatora i sytuację negocjacyjną. Poznają także techniki służące wzbudzaniu osobistego zaangażowania negocjatora w proces negocjacji.

 

Pobierz dokument w formacie PDF

 
Kontakt:

Krzysztof Słowik

Koordynator ds. szkoleń

e-mail: krzysztof.slowik@progressproject.pl

Tel.: 22 460 46 07

mob.: 500 200 101

 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google