Szukaj w serwisie

Nasza oferta dla Ciebie


Akademia negocjacji

 

PIERWSZA BAZA

Rozumiem Ciebie, rozumiem siebie

W trakcie realizacji zajęć zaliczanych do tej Bazy analizujemy i diagnozujemy „predyspozycje negocjacyjne” uczestników projektu pod kątem osobowości, posiadanego temperamentu oraz diagnozujemy potencjał w  kluczowych obszarach negocjacji.

 

Zajęcia przewidziane programem:

Spotkanie superwizyjne (1 dzień)

Uczestnicy rozegrają mini turniej negocjacyjny, mający na celu sprawdzenie ich dzisiejszych umiejętności negocjacyjnych, nawyków, zachowań rutynowych oraz obszarów niekompetencji. W trakcie tego dnia, niejako przy okazji, uczestnicy wypełnią trzy kwestionariusze, pozwalające na późniejsze dopasowanie programów kolejnych szkoleń do ich poziomu wiedzy i umiejętności - będą to: BEZPŁATNY dostęp dla każdego uczestnika szkolenia, do profesjonalnego TESTU ONLINE, na stronie www.platformatestow.pl, diagnozującego Indywidualny Styl Komunikacji.

Proponowane narzędzie psychometryczne:

 

BEZPŁATNY dostęp dla każdego uczestnika szkolenia, do profesjonalnego TESTU ONLINE, na stronie www.platformatestow.pl, Bateria Rozwoju Osobistego.

Proponowane narzędzie psychometryczne: 

Uczestnicy tuż po rozwiązaniu testu otrzymują RAPORT na temat własnych mocnych i wymagających rozwoju stron.

Indywidualny Kwestionariusz Kompetencji Negocjacyjnych (IKKN). Każdy uczestnik otrzyma indywidualny feedback, pozwalający mu określić siebie samego jako negocjatora wraz ze wskazaniem obszarów do rozwoju.

 
Transforming Communication – szkolenie (2dni)

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami skutecznej komunikacji międzyludzkiej, niezbędnej w sytuacji negocjacyjnej. Poznają najczęściej popełniane błędy i będą potrafić je zdiagnozować i wyeliminować w trakcie negocjacji. Poznają sposoby rozładowywania konfliktów. 

 
 
Negocjacje w biznesie– szkolenie (2 dni)

Uczestnicy, znając już swój profil jako negocjatorów, uczestniczą w szkoleniu pozwalającym im na zapoznanie się z regułami rządzącymi negocjacjami , zbadaniu swoich postaw negocjacyjnych (kwestionariusz), udział w grze negocjacyjnej wraz ze szczegółowym omówieniem.

 

DRUGA BAZA

Tricki i techniki w negocjacjach

W trakcie realizacji zajęć zaliczanych do drugiej bazy trenujemy tricki i techniki negocjacyjne, z jakimi uczestnicy Projektu spotykać się będą w trakcie realizacji zadań i obowiązków zawodowych.

 

Zajęcia przewidziane programem:

10 Tricków Negocjatora– szkolenie (2 dni)

Po poznaniu samych siebie i określeniu tych profili osobowych „z którymi trudno się rozmawia”, uczestnicy poznają dziesięć najbardziej efektywnych i przez to najczęściej stosowanych tricków i technik negocjacyjnych. W drugim dniu dyskontują świeżo nabyte umiejętności, rozgrywając kolejną grę negocjacyjną.

 

Inteligencja Emocjonalna IE– szkolenie (2 dni)

Uczestnicy skupiają się na sytuacjach które są dla nich psychologicznie trudne w trakcie negocjacji i poznają sposoby i techniki radzenia sobie z nimi. Rozwijają umiejętność „wczuwania” się w emocje drugiej strony.

 

Analiza Transakcyjna w negocjacjach– szkolenie (3 dni)

Analiza Transakcyjna ze swoją koncepcją „Pozycji życiowej”, propozycją Struktury Osobowości i przede wszystkim opisem najczęściej odgrywanych Ról, daje nieocenione możliwości wpływania na zachowania negocjatora i na sam proces negocjacji. Uświadomienie sobie własnych zachowań i postaw i ich wpływu na proces negocjacji, otwiera możliwości do przewidywania skutków własnych działań i do ich ewentualnej zmiany w sytuacji impasu, bądź konfliktu interpersonalnego.

 

TRZECIA BAZA

Negocjacje eksperckie

Programy szkoleń wchodzące w zakres tej bazy to zajęcia dające uczestnikom wysoce wyspecjalizowane umiejętności negocjacyjne, niezbędne w pracy kupca - eksperta w negocjacjach jakie przyszło mu prowadzić. 

 

Zajęcia przewidziane programem:

Jak być liderem w prowadzonych negocjacjach?– szkolenie (2 dni) 

Szkolenie w sposób komplementarny ukazuje złożoność procesu wszystkich czynników, które mogą złożyć się zarówno na sukces, jak i na porażkę negocjatora. Czynnikiem wyróżniającym niniejszy program jest fakt, że dotyka on także umiejętności przywództwa w negocjacjach w obszarze miękkich kompetencji.

 

Zaawansowane techniki sprzedaży, czyli negocjacje sprzedażowe– szkolenie (2 dni) 

Uczestnicy poznają najczęściej stosowane techniki, tricki oraz strategie stosowane przez handlowców i Dyrektorów Sprzedaży.

 

Instrukcja Obsługi Negocjatora?– szkolenie (2dni) 

Oparta na Stylach Sortowania Informacji, klasyfikacja negocjatorów i sposoby skutecznego prowadzenia negocjacji z poszczególnymi, zidentyfikowanymi typami negocjatorów. Jest to zaawansowany psychologicznie program szkoleniowy, pozwalający perswazyjnie komunikować się, wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii poznawczej.

 

Sesja feedback’owa z beneficjentami Projektu– ok. 3 - 5 godzin.

 

 

Pobierz dokument w formacie PDF

 

Kontakt:

Krzysztof Słowik

Koordynator ds. szkoleń

e-mail: krzysztof.slowik@progressproject.pl

Tel.: 22 460 46 07

mob.: 500 200 101

 
Skontaktuj się z nami Kontakt 22 460 46 00
Zarejestruj się na szkolenie Rejestracja na szkolenia
Zobacz nas na Facebooku Zobacz naszą stronę na Facebooku
Zobacz nas na YouTube Zobacz nasz kanał na YouTube
 
Poleć tą stronę w Google